Przegląd dróg w Gminie Dąbrowa Zielona

17 lipca odbył się przegląd dróg powiatowych w Gminie Dąbrowa Zielona. W objeździe uczestniczył Starosta Częstochowski Krzysztof Smela oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Roman Pakuła.

W ramach objazdu delegacja udała się również do miejscowości Święta Anna, gdzie na drodze wojewódzkiej nr 786 trwa inwestycja prowadzona przez ZDW Katowice.

W ramach tej inwestycji powstanie rondo na skrzyżowaniu DW 786 i drogi powiatowej. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo ruchu, a droga na przebudowywanym odcinku będzie miała nośność przystosowaną do poruszania się pojazdów o nacisku osi 11,5 t.

Prócz wymiany wszystkich warstw konstrukcji drogi, budowy ronda i przebudowy mostu, w ramach inwestycji wykonane będzie:

ujednolicenie szerokości jezdni,

przebudowa oraz budowa nowych odcinków chodników,

przebudowa zjazdów do posesji,

przebudowa zatok autobusowych,

elementy bezpieczeństwa ruchu i elementów uspokojenia ruchu,

elementy odwodnienia drogi,

zabezpieczenie i przebudowa sieci infrastruktury technicznej,

budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego.


Zgodnie z kontraktem podpisanym z wykonawcą, konsorcjum firm Bitum Sp. z o. o. i Drog-Bud Sp. z o. o. inwestycja zakończy się w lutym 2021 roku i kosztować będzie prawie 12,6 mln zł.