Przegląd dróg poscaleniowych w Widzowie

21 marca 2023 r. odbył się przegląd postępu prac na drogach transportu rolnego, przebudowywanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Widzów gmina Kruszyna. 

Podczas przeglądu wskazane zostały dodatkowe uwagi i potrzeby mieszkańców Widzowa, konieczne do zrealizowania w ramach prac budowlanych na drogach.     

W przeglądzie uczestniczyli: Wicestarosta Częstochowski Jana Miarzyński, Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie Małgorzata Kuk, Inspektor w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego Joanna Drobina, przedstawiciel Urzędu Gminy Kruszyna Zbigniew Zasępa, sołtys wsi Widzów Adam Musiał, mieszkańcy wsi, jak również Wykonawca robót budowlanych – firma OLS Sp. z o.o. Sp. k. reprezentowana przez Adama Benskiego i Franciszka Kowalskiego wraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego – Konradem Zymkiem.   


Przedmiotowe prace prowadzone są w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.