Przebudowa drogi powiatowej Rzerzęczyce - Skrzydlów - Krasice


- Otwartość, aktywność, dialog, partnerstwo, współpraca, to postawy i wartości wzmacniające demokrację lokalną i czyniące ją prawdziwie obywatelską. Dlatego tak ważna jest współpraca gmin z powiatem. Tym bardziej cieszę się, że w tej inwestycji udało się wypracować wspólne stanowisko dla trzech podmiotów. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w realizację tego zadania – podkreślił Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski.
W ramach zadania przebudowano jezdnię wraz z odwodnieniem na odcinku Rzęrzęczyce - Krasice na długości 7,80 km (na terenie Gminy Mstów 3,30 km, na terenie Gminy Kłomnice 4,50 km), wybudowano nowy chodnik o długości 2,44 km, odtworzono rowy na długości 8,326 km, wybudowano 1 zatokę autobusową, bariero poręcze o długości 595 m, wybudowano nowe studzienki ściekowe - 24 szt., studnie rewizyjne chłonne - 15 szt., wyregulowano 129 szt. studzienek, zaworów wodociągowych i gazowych, przebudowano 2 przepusty na rzece Rudniczance o łącznej długości 19,50 m, oraz 3 przepusty na rowach melioracyjnych o łącznej długości 30,50 m. Zakres inwestycji obejmował także wprowadzenie nowej czytelnej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego.
- Powiat Częstochowski 18 lutego 2022 r. złożył wniosek o dofinansowanie w ramach 2 Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1024 S i 1028 S na odc. Rzerzęczyce - Skrzydlów - Krasice, gmina Kłomnice i Mstów – informuje Roman Pakuła, Dyrektor PZD w Częstochowie.
- Początkowo finanse kształtowały się na poziomie: kwota wnioskowanych środków (w PLN): 12.730.000,00 (94,74%), przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 13.400.000,00, deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 670.000,00 (5,26%) – dodaje dyrektor.
- 14 czerwca 2022 r. otrzymaliśmy Wstępną Promesę upoważniającą do przeprowadzenia procedury zakupowej (przetargu) na wybór wykonawcy zadania. 27 lipca 2022 r. nastąpiło otwarcie ofert ogłoszonego pierwszego przetargu, do którego wpłynęły 4 oferty z cenami od 19 999 623,20 zł złożonej przez firmę BITUM Sp. z o.o. z Lipia Śląskiego do 24 109 816,87 zł złożonej przez firmę P.U.H. DOMAX z Boronowa. W związku ze znacznym przekroczeniem kwoty jaką Zamawiający miał przewidzianą na realizację tego zadania (13 400 000,00 zł) przetarg został unieważniony. 16 września 2022 r. nastąpiło otwarcie ofert (w ogłoszonym po raz drugi przetargu), w tym przetargu wpłynęły 3 oferty z cenami od 17 698 255,44 zł złożonej przez firmę P.H.U. LARIX Sp. z o.o. z Lublińca do 21 768 922,28 zł złożonej przez firmę HUCZ Sp. z o.o. Sp. K. z Boronowa. W związku ze znacznym przekroczeniem kwoty, jaką Zamawiający miał przewidzianą na realizację tego zadania (4 298 255,44 zł) Powiat zwiększył kwotę udziału własnego o 3 628 255,44 zł) i 3 października 2022 r. wybrano ofertę firmy P.H.U. LARIX z Lublińca – opisuje całą procedurę Jan Miarzyński, Wicestarosta Częstochowski.
Powiat wystąpił do Gmin Kłomnice i Mstów z wnioskami o dofinansowanie zadania. Gmina Kłomnice dofinansowała zadanie w kwocie 1 000 000,00 zł, również Gmina Mstów dofinansowała zadanie w kwocie 1 000 000,00 zł.
Po zabezpieczeniu w budżecie brakującej kwoty na realizację zadania 17 października 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania.
21 października 2022 r. Wykonawcy przekazano plac budowy.
Po podsumowaniu wydatki ukształtowały się na poziomie:
Wartość Inwestycji:
17.698.255,44 zł.
Kwota udziału własnego :
2.968.255,44 zł.
(16,77%)
Dofinansowanie z RzF Polski Ład :
12.730.000,00 zł.
(71,93%)
Dofinansowanie z Gminy Mstów:
1.000.000,00 zł.
(5,65 %)
Dofinansowanie z Gminy Kłomnice:
1.000.000,00 zł.
(5,65 %)