Brak śnieżnej i mroźnej zimy sprzyja kontynuowaniu prac drogowych.

                  

W ostatnim czasie Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Adam Morzyk wraz z zastępcą dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Romanem Pakułą dokonał kontrolnego objazdu trwających inwestycji drogowych na terenie gminy Poczesna. Obecnie trwa przebudowa    ciągu   dróg  powiatowych nr 1057 S na odcinku Huta Stara A - Poczesna  i  nr 1056 S  na odcinku Mazury – Młynek. Zakres przebudowy dróg obejmuje, rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowych warstw podbudowy, ułożenie nawierzchni bitumicznej, przebudowę systemu odwodnienia , przebudowę sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. Wzdłuż drogi zostaną wybudowane chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy do posesji oraz rondo (Droga Powiatowa 1057 S Huta Stara A przy skrzyżowaniu  ul. Tkackiej   z ul. Lipową ).          

 Koszt przebudowy dróg wyniesie  7 686 657,43 zł . Warto zaznaczyć, że realizacja inwestycji odbywa się przy wsparciu środków zewnętrznych, Gminy Poczesna i Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego. Przewidywany Termin zakończenia przebudowy to 30.08.2022 r.     

Wykonawcą jest OLS Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Chopina 2.

Oczywiście inwestycje mogą wiązać się z pewnego rodzaju niedogodnościami dla podróżujących, ale chwilowe utrudnienia są konieczne dla sprawnego i skutecznego modernizowania sieci dróg powiatowych. Potrzeba dostosowania się do chwilowych zmian w organizacji ruchu, na części remontowanych odcinków jest niewielkim poświęceniem kierowców na rzecz przyszłego, znacznego wzrostu komfortu i bezpieczeństwa podróży. Należy podkreślić także, że za każdym razem planując realizację inwestycji nie tylko drogowych, staramy się o udział środków zewnętrznych w całości wartości zadania. To ważne, aby poszukiwać oszczędności tak, aby w miarę możliwości minimalizować obciążenie budżetu, jednocześnie nie ograniczając ilości rozpoczynanych prac. Co obecnie udaję się z dużym sukcesem.