Przebieg linii powiatowych

Poniżej prezentujemy rezultaty prac nad siatką połączeń powiatowych, które będą funkcjonowały w 2022 roku.

Przebieg linii jest wynikiem współpracy powiatu, gmin oraz Mieszkańców, którzy zgłaszali liczne uwagi do funkcjonowania naszych pilotażowych tras w roku 2021. Nie wszystkie sugestie mogliśmy uwzględnić, ale zespół opracowujący połączenia, wziął pod uwagę każdą z nich.