Protest Rolników

W Częstochowie trwa Ogólnopolski Protest Rolników- dziś w południe Starostę Częstochowskiego Krzysztofa Smelę odwiedziła delegacja Rolników strajkujących w naszym mieście. Delegacja przekazała listę 6 postulatów z prośbą o dotarcie z nimi do władz centralnych.

Zrobię co w mojej mocy!- deklaruje Starosta Smela -Nie możemy mówić o bezpieczeństwie kraju, bez właściwego zabezpieczenia żwynościowego, którego gwarantem jest właśnie polski Rolnik. Polska bardzo pomogła Ukrainie i nie może być teraz tak, że zasada solidarności obowiązuje tylko jedną stronę. Polska racja stanu jest najważniejsza! Powiat Częstochowski to zagłębie rolnicze, i na nasze wsparcie rolnicy mogą liczyć zawsze!- dodaje Starosta Krzysztof Smela

W całym kraju trwają protesty Rolników.

Wśród postulatów strajkujący wnoszą o :

1. Całkowite odejście od Zielonego Ładu i wypracowanie we współpracy z rolnikami Nowej Wspólnej Polityki Rolnej.

2. Zakaz wprowadzania na rynek Polski i krajów UE towarów rolnych, rolno-spożywczych , przetworzonych produktów żywnościowych, których produkcja nie spełnia norm jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej.

3. Rozbudowa infrastruktury portowej oraz magistrali kolejowych w celu prowadzenia efektywnej polityki tranzytowej oraz zwiększenie wolumenu eksportu produktów rolnych.

4. Ograniczenie biurokracji w rolnictwie oraz wprowadzenie uproszczeń związanych z prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa rolnego.

5. Ułatwienie prowadzenia inwestycji rolniczych na obszarach wiejskich.

6. Odstąpienie od zakazu stosowania nawozów azotowych od listopada do końca lutego z zachowaniem zakazu stosowania ich na glebach zamarzniętych, zalanych wodą , nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem.