Wielkie świeto Bocci w Konopiskach

Tegoroczne turnieje „Prometeus Cup” i Polskiej Ligi w Konopiskach zgromadziły

najwięcej uczestników w historii Polskiej Bocci.


Tą niezwykle wartościową inicjatywę udaje się tworzyć z takim sukcesem dzięki  Waldemarowi Trószyńskiemu i jego Stowarzyszeniu. To właśnie dawanie możliwości potwierdzania umiejętności, a nie ograniczeń pozwala osobom dotkniętym niepełnosprawnością przekraczać własne bariery i poprawiać, jakość życia. Zarząd Powiatu Częstochowskiego czynnie wspiera inicjatywy wspomagające integrację osób niepełnosprawnych. Sport stanowi ważny element rozwoju psychofizycznego. Aktywność fizyczna to nie tylko rehabilitacja i budowanie prawidłowych nawyków dotyczących higieny ruchowej, ale także stwarzanie warunków motywacji do samodoskonalenia się i umiejętności pracowania nad własnymi słabościami. Przekazujemy wyrazy uznania i serdeczne gratulacje dla Zawodników oraz Organizatorów. Poszerzanie oferty zawodów skierowanej do zróżnicowanych grup jest podstawą budowania społeczeństwa zintegrowanego. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom. Powiat Częstochowski reprezentował Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński i  Anna Dziewior zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Częstochowskiego.


 

Uczestnicy Turnieju Polskiej Ligi Bocci 2021 w Konopiskach zorganizowanego przez Polski Związek Bocci, Stowarzyszenie "Prometeus" w Konopiskach, finansowanego przez PFRON:

1.     BZSR "Start" Bielsko Biała

2.     SRS „Szansa-Start” Gdańsk

3.     IKSON Głogów

4.     ZSR "Start" Kielce

5.     ICSiR "Start" Lublin

6.     Klub Integracyjny Nowy Sącz

7.     SSR "Start" Poznań

8.     KSN "Start" Warszawa

9.     Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl Włoszczowa

10.  WZSN "Start" Wrocław

11.  AKSON "Krok za Krokiem" Zamość

12.  ZSR "Start" Zielona Góra

13.  Fundacja "Szkoła bez Barier" Kraków

14.  Stowarzyszenie "Prometeus" Konopiska

Uczestnicy Turnieju Integracyjnego:

1.     ZSR "Start" Kielce

2.     AKSON "Krok za Krokiem" Zamość

3.     Stowarzyszenie "NIKE" Bydgoszcz

4.     Fundacja "Dar Serca" Rędziny

5.     Fundacja Autenticon Sława

6.     Fundacja BeActive Kielce

7.     IKSON Głogów

8.     WSSIRN "Start" Katowice

9.     Stowarzyszenie „Przystań” Bytom Odrzański

10.  Fundacja "Szkoła bez Barier" Kraków

11.  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Łodzi

12.  SOSW Radom

13.  RSSIRON „Start” Radom

14.  LKS "Gol-Start" Częstochowa

15.  Stowarzyszenie „Prometeus” Konopiska

Uczestnicy XI International Boccia PROMETEUS CUP 2021:

1.     Croatian Paralympic Committee represented by Tokio’2020 Paralympian - Davor Komar

2.     Hungarian Para Boccia Federation, Hungary

3.     BOCCIA Novoiavorivsk Team, Ukraine

4.     Boccia Team Poland

Patronat nad Polską Ligą Bocci objął Polski Komitet Paraolimpijski #KibicujemyParaolimpijczykom