Projekt budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2022 rok przyjęty!


20 grudnia odbyła się ostatnia w 2021 roku XXXII Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego.

Tradycyjnie miłym akcentem było przekazanie przez Harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskiego Światełka Pokoju. Historia zwyczaju zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi, światełko dociera także do Powiatu Częstochowskiego.  

Jednymi z ważniejszych punktów obrad było przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2022-2028, a także przyjęcie projektu budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2022 rok. Decyzją Radnych Powiatu Częstochowskiego przyjęto zarówno projekt budżetu Powiatu na rok 2022 jak i Wieloletnią Prognozę Finansową. Rada Powiatu Częstochowskiego w trakcie dzisiejszej Sesji przyjęła także, stanowisko popierające utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

                                                                                                                                                    

Szczegółowy wykaz uchwał oraz imienne wyniki głosowań znajdą Państwo klikając TUTAJ