Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością” S-A-M ze środków PFRON dofinansowującego zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych bez konieczności przesiadania się


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o rozszerzeniu pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, o program Mobilność osób z niepełnosprawnością. Celem ww. programu jest ułatwienie transportu osób z najcięższymi niepełnosprawnościami poprzez udzielenie pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu dostosowanego do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku inwalidzkim. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Program kierowany do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu. Program będzie realizowany w latach 2022-2025. Nabór wniosków prowadzony będzie w czterech turach, nie dłużej jednak niż do wyczerpania budżetu Programu:


1.     tura pierwsza: od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. do godziny 23:59,


2.     tura druga: od dnia 30.06.2023 r. do dnia 31.07.2023 r. do godziny 23:59,


3.     tura trzecia: od dnia 29.09.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. do godziny 23:59,


4.     tura czwarta: od dnia 29.03.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. do godziny 23:59.


Przed uruchomieniem naboru wniosków zostanie udostępniony system informatyczny, który umożliwi złożenie wniosku.


Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Samochody osobowe zostaną dofinansowane (poniższe wartości dofinansowania mogą się kumulować) w następującej wysokości:


1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:


  1. do kwoty 150.000,00 zł - 80% ceny samochodu,
  2. nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,
  3. nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,
  4. nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%,


2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażerem:


  1. do kwoty 130.000,00 zł - 85% ceny samochodu,
  2. nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,
  3. nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%,
  4. nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.


Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane wyłącznie w formie elektronicznej: przez teletransmisję danych  lub w Oddziale PFRON - przy pomocy pracownika Oddziału. Za rozpatrywanie wniosków mieszkańców województwa śląskiego odpowiedzialny będzie Śląski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach.