Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi pn. "Aktywna wieś"

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie oraz Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informują, że od 5 czerwca 2019 r. do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.


Działania w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi pn. "Aktywna wieś" finansowane są z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Proponowany okres trwania robót publicznych to maksymalnie 4 miesiące (nie dłużej niż do 31 października 2019 r.) z miesięczną refundacją w wysokości 1 400,00 zł oraz składką na ubezpieczenie społeczne obliczoną od wspomnianej kwoty.


Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych podlegają rozpatrzeniu zgodnie z określonymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie procedurami.Przypominamy, że na refundowane stanowisko pracy w ramach robót publicznych mogą być kierowane wyłącznie osoby bezrobotne zamieszkujące na wsi.Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych wraz z załącznikami można składać w:


- Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 9 - w godzinach 7:30-14:00;


- Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu, ul Rzeczna 29, pok.3 - w  godzinach 7:30-14:00.


Uwaga: dokumenty można również przesłać pocztą (liczy się data nadania przesyłki w placówce pocztowej).Dodatkowe informacje:

Składane wnioski  powinny zawierać  deklarację zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu robót publicznych na okres co najmniej miesiąca.
Wnioski można składać nie wcześniej niż 30 dni przed datą planowanego zatrudnienia.


 


Wymagane dokumenty:


Procedury, kryteria oraz druk wniosku o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie /czestochowa.praca.gov.pl/ w zakładce: Dokumenty do pobrania / Pracodawcy i przedsiębiorcy / Roboty publiczne  (FP).