Pożegnaliśmy Ireneusza Skubisa

30 marca delegacja Powiatu Częstochowskiego na czele ze Starostą Częstochowskim Krzysztofem Smelą i Przewodniczącym Rady Andrzejem Kubatem uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu Ireneusza Skubisa, Starosty Częstochowskiego (w latach 2002-2004), Posła na Sejm X i II kadencji.

- Przypadł mi smutny obowiązek pożegnania w imieniu władz samorządowych powiatu częstochowskiego śp. Ireneusza Skubisa-kolegi, zaufanego współpracownika, Dyrektora Szkoły w Złotym Potoku, starosty częstochowskiego w latach 2002-2004. Wyroki Opatrzności sprawiły, że nadszedł dla Niego czas zakończenia ziemskiej wędrówki – powiedział starosta Smela. - Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie skłania do zadumy i refleksji. Wspominamy wszystkie sprawy i działania, które łączyły nas ze śp. Ireneuszem. Było ich wiele i trudno byłoby je wszystkie wymienić, ale stale przewijała się w nich otwartość na ludzi i świat. Z cierpliwością i uwagą potrafił wysłuchać każdego człowieka. Szczególną troską otaczał pokrzywdzonych przez los, integrował lokalną społeczność, dbał o rozwój ochotniczych straży pożarnych. Jego zaangażowanie w życie społeczne zaowocowało pracą w samorządzie powiatu częstochowskiego, ale też dwoma kadencjami pracy w Sejmie RP z listy PSL. Jako starosta posiadał swoje, głęboko przemyślane zdanie, którego potrafił bronić, będąc jednocześnie otwartym na argumenty innych osób i zdolnym do kompromisu. Nie szukał w żadnej sprawie swoich korzyści. Życiowy optymizm i pogoda ducha były dla nas zawsze dobrym przykładem zachowań w trudnych sytuacjach – zakończył starosta.

W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, wzięła udział liczna delegacja z powiatu częstochowskiego. Byłego starostę częstochowskiego oprócz władz powiatu, żegnali także pracownicy Starostwa Powiatowego w Częstochowie, strażacy z OSP i PSP, a także współpracownicy.  Starosta Krzysztof Smela reprezentował także Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego. Członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski i Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Gmitruk reprezentowali władze samorządowe województwa śląskiego.

Wyrazy głębokiego współczucia