Powstanie nowa ścieżka rowerowa

 Z każdym rokiem obserwujemy zwiększającą się ilość rowerzystów na polskich drogach. Trend ten nie omija również naszego powiatu. Mieszkańcy coraz częściej rower traktują nie tylko jako formę rekreacji, ale właśnie jako środek transportu. To pozytywne zjawisko, którego efekty w przyszłości będziemy mogli obserwować zarówno w założeniu ochrony środowiska czy zmniejszonego ruchu na drogach, ale także poprawy stanu zdrowia. Bardzo istotne jest żeby wspierać pozytywną modę. Władze Powiatu Częstochowskiego wraz z Miastem i Gminą Olsztyn analizując zapotrzebowanie w tym zakresie podjęły decyzję o budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1065 S. Ścieżka o szerokości 2,5 m połączy Olsztyn z Biskupicami. Ścieżka będzie miała prawie 2 kilometry długości. Inwestycja jest ważna nie tylko z punktu widzenia lokalnego ruchu, ale również turystycznego. Olsztyn i jego jurajska okolica stanowi jeden z chętniej odwiedzanych punktów na mapie naszego powiatu. Dzięki nowej ścieżce znacząco zostanie podniesiony poziom bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Udział w podpisaniu umowy rozpoczynającej prace wzięli ze strony Powiatu Częstochowskiego Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wicestarosta Jan Miarzyński, Członek Zarządu Adam Morzyk, Dyrektor PZD Roman Pakuła, ze strony Gminy i Miasta Olsztyn Burmistrz Tomasz Kucharski. Wartość inwestycji wyniesie 2.328,379,00 zł z czego w ramach partycypacji Miasto i Gmina Olsztyn partycypują w zadaniu w wysokości 414.834,00 zł, Powiat Częstochowski 73.206,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych 1.840.800,00 zł Z każdym rokiem nasze drogi stają się lepsze, a tym samym bezpieczniejsze.