Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych

Moc kolorów, wspaniała muzyka, a przede wszystkim radość ze wspólnej obecności, tak można podsumować miniony III Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych, który w tym roku odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach.

Przegląd już na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych przez Powiat Częstochowski. Jak podkreślał Starosta Krzysztof Smela, wydarzenie to tworzy wyjątkową przestrzeń debaty o przyszłości Zespołów Folklorystycznych, które są niezwykle potrzebne naszej kulturze.

Sztuka jest pojęciem niewymiernym i wyjątkowym, a działalność prowadzona przez Zespoły Folklorystyczne bez cienia wątpliwości sztuką jest. Jak można było zobaczyć na przeglądzie, zespoły w Powiecie Częstochowskim mają się bardzo dobrze, a ich działalność nie ogranicza się tylko do śpiewu.  Panie i Panowie na co dzień są ważnymi animatorami życia lokalnych wspólnot. Podejmują się ważnych zadań, nie tylko skupionych na dbałości o naszą tradycję, ale też dobroczynnych i społecznych.

Folklor stanowi ważny element naszej tożsamości kulturowej,  w swoim przejawie bywa radosny i lekki, kiedy indziej oddaje obraz życia człowieka wraz z jego trudami. Bez względu na sposób wyrazu, z pewnością jest on najczystszą formą naturalnej i najmniej zmienionej twórczości człowieka.

Udział w tegorocznej edycji wzięło 14 Zespołów z pośród 16 gmin naszego powiatu:

·        Zespół „Blachowianki” wraz z Kapelą „Blachowianie” z Blachowni           

·        Zespół Śpiewaczy KGW „Dąbrowianki” z Dąbrowy Zielonej          

·        Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Klepisko” z Kłomnic                

·        Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska                                                                  

·        Zespół „ALE!BABKI!” z Kruszyny                                                           

·        Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębinki” z Nakła, gm.Lelów                           

·        Zespół KGW „Grabowianki” z Grabowej, gm.Mykanów                 

·        Zespół Ludowy „Skrajniczanki” ze Skrajnicy, gm.Olsztyn               

·        Koło Gospodyń Wiejskich „Pocześnianki” z Poczesnej                   

·        Zespół Ludowy „Zalesianki” w Zalesicach, gm.Przyrów                  

·        Zespół KGW „Starczanki” ze Starczy                                                                  

·        Zespół Folklorystyczny „Kamienica” z Kamienicy Polskiej                            

·        Zespół Śpiewaczy „Mstowianki” z Mstowa

·        Koło Gospodyń Wiejskich „Czerwone Szpileczki” z Lgoczanki, gm. Janów                                                         

Doceniając wkład, zaangażowanie i codzienną pracę w swoich środowiskach prowadzoną przez Zespoły w podziękowaniu za wspaniałe występy Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wraz z Wicestarostą Janem Miarzyńskim wręczył jednakowe wyróżnienia dla wszystkich uczestników przeglądu. Każdy Zespół otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową w wysokości 1000 zł dla Zespołu.

Wyrazy uznania za działalność artystyczną przekazali również obecni na miejscu znakomici goście:

Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, Adam Śliwakowski zastępca Wójta Gminy Kłomnice, Bernadetta Niemczyk Przewodniczą Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich oraz Radne Powiatu Częstochowskiego Joanna Tekiela wraz z Elżbietą Łągiewką

Dziękujemy wszystkim artystom za cudowną ucztę dla duszy, Gminie Kłomnice za współorganizację, Wydziałowi Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Częstochowie z Naczelnikiem Leonardem Smolarskim, zastępcą Anną Dziewior oraz głównym specjalistą Renatą Terlicką za merytoryczną opiekę nad wydarzeniem . Do zobaczenia za rok!