Powiatowy Konkurs „Ekologiczna Zagroda 2019” rozstrzygnięty!

XX Dożynki Powiatowe  w Koniecpolu  były okazją do podsumowania i wręczenia  nagród laureatom Powiatowego Konkursu „Ekologiczna Zagroda 2019”.

Konkurs obejmuje wszystkie domostwa na terenach wiejskich naszego powiatu, nie tylko zagrody, w których odbywa się towarowa produkcja rolnicza, ale również te, w których mieszkają ludzie wykonujący inne zawody. Ważna jest nie tylko estetyka zagród, ale ocenie podlegają również: gospodarowanie odpadami, w tym usuwanie azbestu, gospodarowanie wodą, ograniczanie niskiej emisji, termomodernizacja budynków, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, utrzymywanie przydomowych warzywników, jagodników, pasiek, sadów, ochrona  krajobrazu,   hodowla  zwierząt w tym drobiu, królików, kóz i innych zwierząt  na potrzeby własne gospodarstwa domowego i innych form wytwarzania zdrowej żywności na potrzeby rodziny, z wykorzystaniem metod rolnictwa ekologicznego. Kryteria oceny zagród w konkursie „Ekologiczna Zagroda” mają za cel promowanie proekologicznych praktyk, które zawarte są w „Kodeksie dobrej praktyki rolniczej” -  (Ministerstwo  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  oraz  Ministerstwo  Środowiska  – Warszawa, 2002 r.). Kodeks jest zbiorem przyjaznych środowisku praktyk rolniczych, których stosowanie zapewni zrównoważony rozwój w sferze produkcji rolniczej. Najważniejszym celem KDPR jest podniesienie poziomu podstawowej wiedzy o ochronie wody - głównego zasobu środowiska, jak również innych jego elementów: gleby, powietrza, krajobrazu oraz o możliwościach przyczynienia się do ich ochrony, a poprzez to poprawy warunków życia na obszarach wiejskich. 

Przestrzeganie tych zasad obowiązuje wszystkich rolników otrzymujących dopłaty bezpośrednie pod groźbą sankcji za ich nieprzestrzeganie. Można zadać pytanie: a dlaczego zasady te nie obejmują wszystkich zamieszkujących tereny wiejskie? Wszyscy zapewne chcielibyśmy mieszkać w czystym środowisku, nikt nie życzy sobie mieć za sąsiada kogoś, kto np. aby podgrzać latem ciepłą wodę użytkową spala odpady, lub w słoneczny dzień, w porze kwitnienia roślin, wykonuje opryski chemicznymi środkami ochrony roślin, trując tym samym pożyteczne owady -  naszych sprzymierzeńców. Dlatego też, aby upowszechniać zasady dobrej praktyki rolniczej wśród wszystkich mieszkańców terenów wiejskich naszego regionu, Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłosił po raz kolejny konkurs „Ekologiczna Zagroda 2019”.

Upowszechnianiu dobrych praktyk rolniczych służyły też konferencje, w czasie których przedstawiciele urzędów gmin z terenu powiatu oraz zainteresowani mieszkańcy wysłuchali wykładów i zapoznali się z prezentacjami z zakresu estetyki zagród,  rolnictwa ekologicznego, stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Organizatorem konferencji był Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie we współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie . Kontynuacją konferencji były warsztaty terenowe, w czasie których uczestnicy zapoznali się z instalacjami wykorzystującymi na potrzeby gospodarstw domowych odnawialne źródła energii (słońce, wiatr biomasa). Konferencja oraz warsztaty zostały sfinansowane ze środków budżetu powiatu częstochowskiego.

W tegorocznej edycji konkursu nie przyznano pierwszej nagrody, przyznano za to  dwie równorzędne II nagrody, trzy  III nagrody oraz  5 wyróżnień. Zakup głównych nagród był konsultowany z laureatami, gdyż organizatorzy konkursu pragnęli, by nagrody były tymi oczekiwanymi, dawały zadowolenie i były przede wszystkim użyteczne. Zakup atrakcyjnego sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Etap gminny konkursu również został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 50 proc. Nagrody zakupiono zgodnie z tematyką konkursu i deklaracją we wniosku.                        

W  konkursie „Ekologiczna Zagroda 2019” nagrodzono następujące zagrody:


Za udział:

Małgorzata i Andrzej Wypchlak z Blachowni

Julita Mirowska z Dąbrowy Zielonej

Kamil Lara z miejscowości Garnek 

Danuta Muś z Rększowic 

Paweł Nowak z miejscowości Bargły

Ryszard Fuchs z Marianki Rędzińskiej


Wyróżnienia:

Agnieszka Prus z Bukowna G. Olsztyn

Katarzyna i Paweł Zymek z Podlesia 

Tomasz Wąchała z synem Mateuszem z Ponika 

Justyna Ślosarczyk z Rudnika Małego 

Romana i Marek Powroźnik z  Grabowej


III miejsca:

Ewa i Adam Synowiec ze Staropola

Beata Machura z miejscowości Kuśmierki

Grzegorz Adamczyk z miejscowości  Rudniki   KoloniaII miejsca:

Adam Broniszewski z Bogusławic 

Dorota Walenta z Kamienicy Polskiej