Powiatowy Festiwal Żniwny, czyli jak to dawniej bywało

Kosa, sierp, cep-większość zapytanych osób zna te nazwy, ale jak się nimi posługiwano i do czego służyły? Tego dowiedzieli się widzowie, którzy 27 lipca przybyli do Lubojny-Gaj w gminie Mykanów.

Powiat Częstochowski wraz z gospodarzem Krzysztofem Nabiałczykiem chcąc unaocznić trud pracy na roli i ewolucję polskiego rolnictwa zorganizował Powiatowy Festiwal Żniwny. Podczas imprezy uczestnicy mogli zapoznać się z rozwojem maszyn i metod wykorzystywanych aż po czasy współczesne. Każdy mógł się włączyć w zorganizowane na miejscu prace polowe takie jak między innymi: klepanie kosy, koszenie pszenicy kosami ręcznymi, koszenie kosiarką konną – traktorem, koszenie kosiarką „Garściówką”, stawianie snopków, zgrabianie grabiami „wielkimi”, zwózka snopków, młocka cepami, prasowanie słomy, a także zobaczyć maszynę „Sztyftówka” (omłoty) z ciągnikiem C-325 i z pasem transmisyjnym, maszynę na prostą słomę, czyszczenie ziarna wialnią ręczną „Warmianka” – maszyna do młocki poruszana ciągnikiem S-18, kombajny: Bizon i Class. Na miejscu można było spróbować podobiadku dla żniwiarzy, przejechać się wozem drabiniastym, czy posilić przygotowaną dla wszystkich darmową grochówką.

Bycie rolnikiem to ciężki kawałek chleba, dynamika naszych czasów nie ominęła również tej grupy zawodowej. Dziś niezbędna jest nie tylko wiedza w samym zakresie produkcji rolnej, ale też dobra znajomość obowiązujących przepisów czy to w zakresie fiskalnym, czy ubezpieczeniowym. Wyścig z czasem, uzależnienie od pogody, rynkowe zawirowania cen to wszystko każdego dnia dotyczy polskiego rolnika. Myślę, że to właśnie ten trud w połączeniu ze strategicznym znaczeniem dla gospodarki czyni tę pracę tak szlachetną. Powiatowy Festiwal Żniwny jest inicjatywą nie tylko integrującą mieszkańców, ale też pozwalającą na zobrazowanie tej pracy. To także ważne zadanie marketingowe skierowane do młodych, musimy zatrzymać ich na wsi i nauczyć miłości do ziemi. Polski rolnik potrzebuje zaplecza pokoleniowego. Dożynki to czas radości, w ich trakcie nie dostrzeżemy tego trudu pracy, który widać podczas Festiwalu będącego miejscem, gdzie te Żniwa każdy może zobaczyć, od kuchni. W trakcie Dożynek za zasłoną pięknych wieńców i odświętnych strojów kryje się poświęcenie. Nie są to wydarzenia tożsame, Powiatowy Festiwal nie dubluje Dożynek, na które już dziś serdecznie zapraszam 8 września do Koniecpola - mówi Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.

Uczestnicy imprezy mogli wziąć udział nie tylko w pokazach żniwnych, ale również obejrzeć występy Koła Gospodyń Wiejskich „Zdrowianki” ze Zdrowej, zespołu muzycznego „Ex-Ever” oraz przyglądać się zmaganiom uczestników konkursu akordeonowego, którego zwycięzcą został Walenty Mazur z Olsztyna. Drugie miejsce zajął Edward Skrzypczyk z Białej (pow. kłobucki), a trzecie Tomasz Kukuła z Konopisk. Festiwal nie odbyłby się, gdyby nie gościnność i ogromne zaangażowanie lokalnego społecznika i rolnika Krysztofa Nabiałczyka, który nie tylko użyczył własnego pola, ale zorganizował i zabezpieczył logistycznie pokazy żniwne. To bardzo ważne, że są wśród mieszkańców Powiatu Częstochowskiego ludzie tak zaangażowani w życie swoich gmin. Jak wskazują badania opinii społecznej, rolnicy z roku na rok cieszą się coraz większym szacunkiem Polaków. Jest to wynik budzącej się w efekcie trwania nieoficjalnej kampanii społecznej świadomości dotyczącej potrzeby budowania bezpieczeństwa żywnościowego kraju i kontynentu. Chcemy jeść zdrowiej, smaczniej. Funkcjonuje tendencja do skracania łańcucha dostaw, która owocuje nie tylko jakością produktów, ale też sprawiedliwszym wynagrodzeniem producenta. Oczekiwania konsumentów w tym zakresie przyczyniły się do urealnienia w ich wyobrażeniu podstaw produkcji. Rolnik jest żywicielem narodu i opiekunem naszej Ziemi. Troszczy się o zachowanie jej w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.

Opinie uczestników oraz wysoka frekwencja, mimo początkowo niesprzyjającej pogody, podkreślają celowość organizacji wydarzeń tego rodzaju. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Powiatowego Festiwalu Żniwnego 2019. Do zobaczenia za rok.