Powiat w fotografii

Poznaliśmy laureatów XIII Konkursu Fotograficznego „Piękno Ziemi Częstochowskiej” pod patronatem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli.


Tegoroczna edycja konkursu składała się z czterech kategorii: „Ludzie – Portrety starego pokolenia z pejzażem w tle”, „Ludzie – Portrety młodego pokolenia z pejzażem w tle”, „Obiekty – Dziedzictwo kulturowe jury. Zabytki i budowle”, „Krajobraz – Impresje powiatu częstochowskiego”.


Laureaci konkursu:

Kategoria Krajobraz:

- I miejsce: Jacek Cisło za zestaw trzech zdjęć pt. „Impresja liniowa” wykonanych w gminie Olsztyn,

- II miejsce: Monika Jońska za zdjęcie pt. „Lipowa” wykonane w Borownie, gm. Mykanów,

- III miejsce: Joanna Kępa za zdjęcie pt. „Jesienny świt” wykonane w Lubojnie, gm. Mykanów,

- wyróżnienie: Stanisław Joński za zdjęcia pt. „Rosa” wyk. w Kocinie, gm. Mykanów i „Czas na śniadanie” wyk. w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, gm. Mykanów

oraz

Rafał Młyńczak za zdjęcie pt. „Na przekór szarej zimie”, gm. Olsztyn.


Kategoria Ludzie:

- I miejsce: Stanisław Joński za zdjęcie pt. „Uprawa” wyk. w Borownie, gm. Mykanów


Kategoria Obiekty:

- wyróżnienie: Rafał Młyńczak za zdjęcie pt. „ Stodoły Mstowskie”, gm. Mstów


Prace oceniała komisja w składzie:

- Magdalena Śliwińska – nauczyciel zawodu, fotograf w Technikum Reklamy w Złotym Potoku. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w konkursach fotograficznych. Organizatorka warsztatów fotograficznych dla młodzieży.

- Sławomir Jodłowski – art. Fotografik, główny instruktor ds. fotografii i filmu w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, członek Związku Polskich Artystów Fotografików,

- Krzysztof Muskalski – uhonorowany tytułem wybitnego artysty fotografika – poziom złoty przez EFIAP oraz artysty fotografika przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest członkiem Królewskiego Towarzystwa Fotograficznego RPS (Wlk. Brytania), Amerykańskiego Towarzystwa Fotograficznego PSA (USA) oraz Unii Fotografów Azji APU (Singapur). Pomysłodawca i współorganizator Międzynarodowych Salonów Fotografii Artystycznej Lekarzy „PhotoArtMedica” w Częstochowie. Odznaczony Medalem za Zasługi dla Fotografii Polskiej w 100-lecie odzyskania Niepodległości.