Powiat pozyskał 36,5 mln zł na scalenia

W Sali Błękitnej śląskiego urzędu marszałkowskiego miało miejsce oficjalne przekazanie umów na scalenie gruntów rolnych.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, wicestarosta Jan Miarzyński oraz ze strony zarządu województwa śląskiego, Beata Białowąs i Beata Kocik wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego.

Scalanie gruntów obejmie dwa obiekty: Stanisławów, Zarębice gmina Przyrów (powierzchnia gruntów 1529 ha) i Baby, Jacków, Widzówek gmina Kruszyna (powierzchnia gruntów 1898 ha).

Planowane działania obejmą poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wydzielenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych, gruntowna konserwacja rowów melioracji szczegółowej.

 

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 815/334/VI/2022 z dnia 18 maja 2022 r. zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).