Powiat dba o szkolnictwo zawodowe

Dziś w dobie powszechnej profesjonalizacji, ważne jest wspieranie szkolnictwa zawodowego, jako tego, które daje najwyższą gwarancję znalezienia dobrze płatnego zatrudnienia przez przyszłych absolwentów.

Najważniejszą myślą, która powinna towarzyszyć procesowi edukacji w szkołach technicznych i branżowych jest wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności oczekiwane przez pracodawców, a tym samym umożliwiającą bezproblemowe wejście na rynek pracy.

Ponadto bardzo istotna jest tutaj współpraca z przedsiębiorcami zmierzająca do tzw. kształcenia dualnego, tzn. włączanie samych przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego.   Dowodem naszej troski w zakresie rozwoju warsztatu kompetencyjnego naszych uczennic i uczniów jest podpisana dziś umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego pod nazwą „Moja pasja – mój zawód”. Projektem objęte zostaną trzy szkoły prowadzone przez Powiat Częstochowski: Technikum w Koniecpolu, Technikum w Złotym Potoku oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Koniecpolu. Obowiązkiem „dobrego” samorządu jest inwestowanie w rozwój młodzieży stanowiącej przyszłe zaplecze pokoleniowe nie tylko powiatu częstochowskiego, ale także całego Regionu, dlatego tak ważne jest umożliwianie im uzyskania jak największej ilości kompetencji i umiejętności, które w przyszłości pozwolą im nie tylko na znalezienie pożądanej pracy, ale przede wszystkim na znalezienie zatrudnienia korzystnego jakościowo, gwarantującego bezpieczeństwo finansowe. W tym kierunku niezbędne są właśnie takie działania jak to dzisiejsze. Pracownik wykwalifikowany może świadomie kreować swoją przyszłość na rynku pracy.- komentuje Adam Morzyk Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego