Powiat Częstochowski wsparł zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Oddział dializ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie otrzymał dwie nowe sztuczne nerki. Decyzją Zarządu, Powiat Częstochowski wsparł zakup sprzętu medycznego  kwotą 20000 złotych.

Udzielone wsparcie stanowi część elementu ochrony zdrowia mieszkańców powiatu częstochowskiego. Skuteczne wspieranie ochrony zdrowia to nie tylko programy profilaktyczne, ale przede wszystkim faktyczne wsparcie zaplecza technicznego placówek leczniczych- mówi Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.

Równie dobrą informacją dla mieszkańców północnego subregionu województwa śląskiego jest otworzenie laboratorium prowadzącego diagnostykę w kierunku wykrywania koronawirusa. Starosta Smela już w kwietniu bieżącego roku zabiegał w Ministerstwie Zdrowia o utworzenie przedmiotowego laboratorium w Częstochowie. Efektem powstania laboratorium w naszym mieście będzie znaczne usprawnienie i skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie testów oraz otrzymanie wyników.