Powiat Częstochowski pnie się w rankingu!

Znane już są samorządy terytorialne, które zostały polskimi liderami w gospodarowaniu środkami finansowymi w 2020 roku. Powiat Częstochowski został sklasyfikowany na 20 miejscu wśród 314 powiatów ziemskich! 


W 2018 r. Powiat Częstochowski znalazł się na 67 miejscu, tracąc do lidera – Powiatu Poznańskiego -  33,4%. Po publikacji danych za 2019 r. nasz powiat awansował o 42 miejsca (na 25), tracąc 19% do zwycięzcy, Powiatu Wrocławskiego. Najnowszy ranking przyniósł awans na 20 pozycję! Strata do lidera wynosi już tylko 17%!


Opracowanie oparte na zestawieniu parametrów finansowych obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Naukowcy zbadali ich sposób gospodarowania pieniędzmi, korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych, jakie samorządy składają do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dla celów metodologicznych został zbudowany syntetyczny indeks będący pochodną siedmiu składników: 

- udziału dochodów własnych samorządu w dochodach ogółem, 

- relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów, 

- udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach, 

- obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

- udziału środków europejskich w wydatkach, 

- relacji zobowiązań do dochodów,

- udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.


Na uwagę zasługuje bardzo wysokie – 5 miejsce w kategorii „udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach”. Im wyższa relacja, tym dana jednostka wykazuje się większą działalnością inwestycyjną, ukierunkowaną na rozbudowanie nie tylko infrastruktury technicznej, ale także infrastruktury społecznej. Wysoka wartość wskaźnika oznacza także, iż podejmowane decyzje finansowe sprzyjają powiększania majątku danej jednostki, zwłaszcza trwałego. Co więcej, wysoki udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem oznacza zwiększoną atrakcyjność jednostki z punktu widzenia potencjalnych inwestorów. Jednostka staje się również odpowiednim miejscem do różnego rodzaju przejawów działalności kulturalnej i społecznej. Znaczny udział wydatków inwestycyjnych świadczy również o zdolności obsługi zadłużenia w przyszłości oraz po sięganie do różnych źródeł finansowania inwestycji.


Po raz pierwszy uwzględniono wpływ pandemii na kondycję samorządów. Analizy uzupełniono o nakłady prowadzone na przeciwdziałanie i usuwanie skutków pandemii. Powiat Częstochowski został sklasyfikowany na 10 miejscu, a w wydatkach ogółem na zadania związane z COVID-19 znalazł się na 3 miejscu! Świadczy to o ogromie prac, jaki został wykonany dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.


- Mając na uwadze tylko obiektywne wskaźniki finansowe wybrane przez naukowców, tym bardziej cieszy fakt, tak dobrej oceny Powiatu Częstochowskiego. Zmiana realiów, z jaką mieliśmy do czynienia w trakcie pandemii, była trudna do przewidzenia, ale działania Zarządu i Rady Powiatu Częstochowskiego dają prawo do optymizmu. Ranking może być również świetnym narzędziem, dla mieszkańców powiatu, którzy mogą w prosty sposób sprawdzić, jak publicznymi pieniędzmi gospodarują ich lokalne władze – komentuje Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce przygotowała Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.