Powiat Częstochowski otrzymał środki finansowe

Powiat Częstochowski otrzymał środki finansowe na trzy inwestycje:
-przebudowę drogi nr 1054 S na odcinku Starcza-Łysiec
-przebudowę drogi nr 1051 S w miejscowości Kopalnia
-przebudowę drogi nr 1008 S na odcinku Stary Kocin-Nowy Kocin

Na samym dole w załączniku znajdą Państwo szczegółowy wykaz rozdysponowania środków na poszczególne gminy naszego powiatu.