Powiat Częstochowski liderem

Założenia do projektu scalenia gruntów obiektu Stanisławów, Zarębice w gminie Przyrów (powierzchnia obiektu 1 529 ha) zdobyły I miejsce w XLVI Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych.

Główny Sąd Konkursowy po raz kolejny docenił jakość prac zespołu geodetów Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie. Projekt scalania okazał się najlepszy w finałowym etapie, do którego Oddziałowe Sądy Eliminacyjne zgłosiły 6 prac. 

- Powiat Częstochowski od wielu lat współpracuje z Częstochowskim Biura Geodezji i Terenów Rolnych. O jakości prac, świadczą wysokie oceny uzyskiwane w konkursach, w których biorą udział projekty scaleń gruntów i założeń do projektów scalenia z całej Polski – mówi Starosta Częstochowski Krzysztof Smela. -  Chciałbym podziękować wszystkim stronom, zaangażowanym w realizację projektów scaleniowych. Oprócz osób, które merytorycznie sprawują nadzór nad projektem, ogrom pracy wkładają pracownicy Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, ale także sołtysi i mieszkańcy. Scalenia gruntów to bardzo trudna tematyka, o ogromnym wysiłku administracyjnym i finansowym. Warto jednak podjąć trud, bo są to działania służące rozwojowi powiatu częstochowskiego – dodaje starosta.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich od 1970 roku organizuje Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych. Konkurs Scaleniowy to dodatkowa forma promowania prac urządzeniowo-rolnych związanych z tworzeniem korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie. To także możliwość systematycznego doskonalenia jakości prowadzenia prac scaleniowych, promocja najlepszych stosowanych praktyk oraz wymiana doświadczeń zdobytych przy realizacji konkretnych projektów scaleń gruntów finansowanych obecnie także ze środków wspólnotowych. Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.