Postęp prac scaleniowych w Lubojnie i Lubojence

25 października Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński dokonał inspekcji robót drogowych. Według zapewnień wykonawcy w 2022 r. zostaną wykonane nawierzchnie asfaltowe i część gruntowych na obiekcie Lubojna. W Lubojence główne prace zostaną wykonane w 2023 r.

- Zaawansowanie prac jest zgodne z harmonogramem. Największe efekty zobaczymy, gdy na przygotowany odcinek wejdzie ekipa kładąca nawierzchnię asfaltową - mówi wicestarosta Miarzyńśki. - Przy tak dużych inwestycjach pojawiają się problemy, ale wykonawca szybko i sprawnie je rozwiązuje – zapewnia wicestarosta.

Przedmiotowe prace prowadzone są w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.