Postęp prac na drodze Skrzydlów-Krasice

Wicestarosta Jan Miarzyński dokonał inspekcji prac na odcinku Skrzydlów-Krasice. Wszystkie roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem. Na podbudowę układane są już pierwsze warstwy asfaltu.

Jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg, w związku z przebudową drogi 1024S, odcinek Skrzydlów-Krasice został czasowo zamknięty dla ruchu tranzytowego. Prosimy o korzystanie z objazdów.