Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych


19 września odbyło się trzecie w tym roku, wyjazdowe  posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starym Koniecpolu. Uczestnicy spotkania zapoznali się z zasadami funkcjonowania i finansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej, poznali jego uczestników oraz efekty ich pracy w pracowniach: ceramicznej, gospodarstwa domowego, plastycznej, kroju i szycia oraz stolarsko- modelarskiej.
W trakcie posiedzenia  omówiono wykorzystanie środków finansowych PFRON oraz  konieczność przeniesienia środków finansowych PFRON pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  Debatowano na temat Programu: Samodzielność- Aktywność- Mobilność.
W posiedzeniu  uczestniczyło 4 Członków Rady w tym: Adam Jaruga - Przewodniczący Rady, Halina Kowalczyk - Wiceprzewodnicząca Rady, Irena Pluta - Sekretarz Rady, Edyta Wierzbińska - Członek Rady oraz Małgorzata Krasoń - Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie reprezentowali: Katarzyna Buchajczuk - Dyrektor, Paweł Kożuch - Kierownik Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych, Iwona Motyl- Referent. Rolę gospodarza pełnili:  Barbara Bladziak – Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Starym Koniecpolu będącego organem prowadzącym WTZ  oraz jego Kierownik Artur Sygit.

Treść oraz materiał:PCPR Częstochowa