Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

21 czerwca 2022 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie: Adam Jaruga - Przewodniczący Rady, Halina Kowalczyk – Wiceprzewodnicząca  Rady  Irena Pluta – Sekretarz Rady, Edyta Wierzbińska – członek Rady oraz zaproszeni: Małgorzata Krasoń - Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych, Katarzyna Buchajczuk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Paweł Kożuch - Kierownik Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych, Anna Grot – Referent Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych

Podczas posiedzenia omówiono poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej                    i społecznej oraz stopień ich realizacji, przedstawiono trudności wynikające z realizacji zadań PFRON,  spowodowane zwiększoną liczbą wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się
o dofinansowanie ze środków PFRON.

W trakcie spotkania zostały przedstawione informacje na temat Programów: „Aktywny Samorząd”, „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”, „Pomoc obywatelom Ukrainy
z niepełnosprawnością”, „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”.