Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Dziś pod przewodnictwem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli odbyło się  posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim.

Tematem posiedzenia Komisji była ocena bezpieczeństwa w tym miedzy innymi warunków sanitarnych i przeciwpożarowych w miejscach wypoczynku wakacyjnego.

Informację w tym zakresie przedstawili:  Dariusz Nowicki Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, Mariusz Strzelecki Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie, Paweł Froch Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie.

Stopień przygotowania poszczególnych służb, inspekcji i straży do sezonu wakacyjnego oceniono na bardzo dobry.

Informację dotyczącą oceny potencjalnych zagrożeń oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach powiatu częstochowskiego przedstawił Leonard Smolarski Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji Powiatu. W dalszej części posiedzenia Katarzyna Buchajczuk dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie omówiła zadania realizowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

         Obecnie trwa także etap uzupełniania rezerw środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych. W tym tygodniu do Starostwa dotarł kolejny transport z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mimo spadającej liczby zakażeń, a także stopniowego luzowania obostrzeń nadal prowadzone są działania prewencyjne. Dodatkowe zaopatrzenie w razie sytuacji kryzysowej zostanie błyskawicznie dostarczone do najbardziej potrzebujących.