Poprawiamy bioróżnorodność

W dniach 9-10 października 2023 r. odbyły  się  dwa spotkania w ramach „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”. Zainteresowane osoby mogły wysłuchać konferencji w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie lub uczestniczyć, wzorem lat ubiegłych, online.

- Tematyka konferencji dotyczyła starych odmian śliw wymogów uprawy poszczególnych roślin metodami ekologicznymi, znaczenia dla środowiska naturalnego, wzbogacenia bazy pożytkowej dla pszczół (wczesnych pożytków, późnych pożytków), znaczenia prozdrowotnego roślin uprawianych metodami ekologicznymi w żywieniu, zagospodarowania zbiorów (wykorzystania) na świeżo i przetwarzania owoców,  konserwacji, zakładania sadów tradycyjnych, szczepienia drzewek, zapobiegania i ochronie przed chorobami i szkodnikami z zastosowaniem metod i środków ekologicznych – informuje Mirosława Góral, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Każda z konferencji zakończyła się testem zdobytej wiedzy, który składał się z 30 pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznano 1 pkt. 

Za miejsca  I, II, III przyznano nagrody o wartości 500, 300 i 200 zł.

Laureaci:

I nagroda – Jolanta Łukaszewicz, gmina Janów,

II nagroda – Beata Fatla, gmina Poczesna,

III nagroda – Renata Oryl, gmina Koniecpol.

Kampania została dofinansowana kwotą 22 500 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.