Po XXIII Sesji

Podczas XXIII Sesji Rady Powiatu, która odbyła się w trybie zdalnym, Radni przyjęli wszystkie proponowane porządkiem obrad uchwały.

Radni zapoznali się z informacją Komendy Miejskiej Policji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim w 2020 roku. Jak wynika z  Krajowej mapa zagrożeń, na terenie powiatu w 2020 r. odnotowano 100 przestępstw mniej niż 2019 r. Wszyscy dzielnicowi spełniają wymóg poświęcenia 75% czasu pracy na pracę w terenie. KMP wykazała się w roku ubiegłym czasem reakcji na poziomie 9,54, natomiast komisariaty na terenie powiatu, ze względu na duży obszar działania, posiadają czas reakcji powyżej 10 min. Najwyższą wykrywalność wykroczeń szczególnie uciążliwych legitymuje się komisariat w Blachowni. 

Corocznie najwięcej uwagi i dyskusji poświęconych jest bezpieczeństwu na drogach. Jak wynika z danych spadła liczba wypadków, kolizji i rannych, ale niestety wzrosła liczba zabitych o 50% (z 12 w 2019 r. do 18 w 2020 r.). Wzrosła również liczba zdarzeń z udziałem pieszych, w 2020 r.  było ich 42. Minimalnie obniżyła się liczba zdarzeń z udziałem rowerzystów, w 2019 r. było ich 57, natomiast w 2020 r. – 43. Najwięcej wypadków śmiertelnych (3) było w gminach Mykanów i Lelów. Do największej liczby zdarzeń dochodzi na terenie gmin: Mykanów, Poczesna, Kruszyna i Kłomnice. Na drogach powiatu doszło do 239 zdarzeń z udziałem obiektów (zwierząt oraz zaparkowanych samochodów) na drogach.

Komenda Miejska Policji w Częstochowie wraz ze starostwem prowadziła dwie duże kampanie informacyjne. "Wspólnie przeciwko przemocy", która miała na celu uświadomić czym jest przemoc, jakie są jej konsekwencje oraz wskazać kierunki pomocy osobom nią dotkniętą oraz  "Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie". Przedsięwzięcie miało na celu uświadomienie zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym, jakie konsekwencje niesie za sobą życie w wirtualnym świecie.