Po XVII Sesji Rady Powiatu

31 sierpnia Radni Powiatu Częstochowskiego obradowali po raz kolejny w trybie zdalnym.

 

Podczas XVII Sesji Rady Powiatu Radni przyjęli wszystkie zaproponowane porządkiem obrad projekty uchwał oraz wysłuchali sprawozdania z działalności międzysesyjnej i informacji o sytuacji na rynku pracy.

Starosta Częstochowski Krzysztof Smela przedstawił najważniejsze sprawy, jakimi zajmował się Zarząd Powiatu. Nieustannie trwa walka z pandemią koronawirusa SARS-CoV2. W dniach 28-30 sierpnia wykryto ognisko zakażeń w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie. Po przebadaniu 98 mieszkańców i 41 pracowników - koronawirusa stwierdzono u 21 mieszkańców (dodatkowo 4 będzie miało powtórzone badania) oraz u 6 pracowników. Praca DPS-u została przeorganizowana i pracownicy dalej wykonują swoje obowiązki. Dwie osoby przebywają w szpitalu w Raciborzu. Stan pozostałych nie wymaga obecnie hospitalizacji i przebywają w DPSie. Nad całą sytuacją bezpośredni nadzór ma Członek Zarządu Powiatu Henryk Kasiura.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Marcin Biernat przedstawił najważniejsze informacje dotyczące rynku pracy. Na koniec lipca w rejestrach PUP widniało 3438 osób ze statusem bezrobotnego. Dla porównania w tym samym okresie w roku 2019 było to  2728 osób. Skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV2 najmocniej odczuły gminy położone obok Częstochowy, co spowodowane jest dużym powiązaniem pomiędzy okolicznymi gminami, a rynkiem pracy w mieście Częstochowa. Od stycznia do lipca 462 osoby brały udział w aktywizacji zawodowej (staże, roboty publiczne, szkolenia).PUP na rok 2020 dysponuje kwotą 16 789 943 zł z przeznaczeniem na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu. 134 692 116 zł to kolejne środki z FP oraz EFS z przeznaczeniem na realizację wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej (w tej kwocie mikropożyczki dla przedsiębiorców opiewają na kwotę blisko 88 mln zł (17 591 rozpatrzonych pozytywnie wniosków.)