Po XIX Sesji

Podczas XIX Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego Radni przyjęli wszystkie proponowane porządkiem obrad uchwały.

Informacje z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym zdominował temat epidemii koronawirusa SARS CoV2. 

- W dniu 28.10.2020 r. zakończono trwającą 2 miesiące (od 28.08.2020 r.) walkę z zarażeniami wirusem COVID-19 wśród pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lelowie. W ciągu epidemii w ww. Domu koronawirusem zostało zarażonych 63 mieszkańców, w tym 7 osób zmarło. Zakażonych pracowników było 20. Największym problemem, z którym borykał się i nadal ma problem Dom Pomocy Społecznej w Lelowie jest wysoki poziom absencji pracowników do pracy z mieszkańcami. Od 29.10.2020 r. w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni rozpoczęła się walka z zarażeniami COVID-19 wśród pracowników i mieszkańców. Stan epidemii COVID – 19 w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni na dzień 04.11.2020 r. na godzinę 9:30 przedstawia się następująco.

             Liczba mieszkańców zakażonych w DPS w Blachowni od początku epidemii – 38 osoby,

w tym zmarło 5 osób ze stwierdzonym zakażeniem COVID-19 .

             Liczba pracowników zakażonych w DPS w Blachowni– 23 osób.

Już przed wykryciem pierwszych zakażeń w DPS w Blachowni dokonano daleko idących zmian w funkcjonowaniu placówki. Obecnie opiekę nad mieszkańcami Domu sprawuje 32 –osobowa grupa pracowników pracująca  w 7 – dniowym, rotacyjnym systemie czasu pracy. W celu zatrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa, III piętro w budynku głównym zostało  oddzielone. Na bieżąco przeprowadzane są dezynfekcje i odkażania pomieszczeń (ozonowanie). W dniu 02.11.2020r. do Domu Pomocy Społecznej w Blachowni zakupiono drugą kabinę dezynfekującą, która zwiększa bezpieczeństwo pracowników – relacjonuje starosta.


Czas pandemii to czas dużej aktywności Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Jak informuje Naczelnik Wydziału Anetta Ujma - dokonano zakupów środków ochrony indywidualnej (kombinezony ochronne, ochraniacze na buty, maski ochronne, rękawice, okulary, przyłbice, fartuchy ochronne) dla Domów Pomocy Społecznej oraz w celu uzupełnienia rezerw w magazynie. W trosce o bezpieczeństwo pracowników i osób odwiedzających Starostwo Powiatowe w Częstochowie  dokonano zakupu mobilnej kabiny dekontaminacyjnej, którą zainstalowano przy głównym wejściu do urzędu od ulicy Sobieskiego. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu oraz pracownikom Starostwa Powiatowego zakupiono ozonatory i fumigatory. Wydział w celu zabezpieczenia obsługi pacjentów ustawił dwa namioty do punktu poboru wymazów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie przy ulicy PCK 7 w Częstochowie. Całodobowo monitorowana jest również sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu częstochowskiego.