Po sesji

Czwartkowa, XIII Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego była bardzo merytoryczna i sprawna.

Jednym z punktów porządku obrad było przekazanie informacji nt. bieżącego stanu sanitarnego w powiecie częstochowskim, którą przedstawił  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Dariusz  Nowicki. Informacja uwzględniała obecną sytuację dotyczącą Koronawirus 2019-nCoV.                                                 

W powiecie częstochowskim nie występuje ww. wirus. Jak podkreślał Dariusz Nowicki, obawy zawsze budzi to co nie znane. Jednocześnie zwrócił uwagę na zagrożenie jakie niesie dobrze znana nam grypa i zachorowania grypopodobne. Na terenie powiatu częstochowskiego w samym styczniu zanotowano 2500 przypadków grypy i zachorowań grypopodobnych. W bieżącym sezonie epidemicznym odnotowano 13 zgonów na powikłania grypowe w kraju. Mimo to wskaźnik szczepień jest bardzo niski. Na ten moment w przypadku Koronawirusa nie mamy do czynienia z pandemią. Stan przygotowania obiektów szpitalnych jest dobry, dysponujemy szpitalem zakaźnym.  Bardzo ważna jest higiena, częste mycie rąk i stosowanie środków dezynfekcyjnych.