Po Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego

29 listopada o godzinie 10:00 rozpoczęła się XLII Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego, na samym jej początku Radny Mieczysław Chudzik poprosił zgromadzonych o uczczenie minutą ciszy niedawno zmarłego byłego Radnego Powiatu Częstochowskiego Jana Milica.

W dalszej części po przyjęciu porządku obrad oraz powołaniu komisji uchwał i wniosków, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela przystąpił do przedstawienia sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym. Starosta Smela odniósł się w nim do pracy Wydziałów Starostwa, szczególną uwagę zwrócił na kontynuację programu wspierania uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu Częstochowskiego wskazując na piątą już edycję przyznania wskazanych wyróżnień, o których szerzej można przeczytać TUTAJ

Następnie omówił sytuację w zakresie działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Poinformował, także o pozytywnym rozpatrzeniu przez wojewodę śląskiego wniosku dot. publicznego transportu zbiorowego (Komunikacji Powiatowej). W kwestiach dotyczących inwestycji głos zabrał Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński, który złożył informację z postępowań przetargowych mających miejsce w ostatnim czasie. Korzystając z okazji tematu dotyczącego dróg, Przewodniczący Andrzej Kubat wyraził podziękowania w imieniu mieszkańców za poprawę bezpieczeństwa w miejscowości Łysiec,która jest wynikiem nowej drogi, o drodze szerzej pisaliśmy TUTAJ
W punkcie dotyczącym głosowania ws. komunikacji głos zabrał Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Adam Morzyk, który powiedział, że planując organizację komunikacji powiatowej w latach 2023-2025 podjęto działania zapewniające maksymalną efektywność i komfort mieszkańców, tak aby właściwie skomunikować wszystkie wymagające tego miejscowości naszego powiatu. Jednocześnie zaapelował do radnych o poparcie przedmiotowych uchwał, których realizacja będzie służyć wszystkim mieszkańcom powiatu. Wykluczenie komunikacyjne w Polsce stanowi fakt, Powiat Częstochowski już od dłuższego czasu przeciwdziała temu zjawisku w obszarze swoich właściwości terytorialnych

Całości sprawozdania jak i sesji mogą Państwo wysłuchać  klikając TUTAJ

Uchwały oraz wszystkie dokumenty dotyczące sesji znajdą Państwo TUTAJ