Po Sesji Rady Powiatu

Dzisiejszą Sesje Rady Powiatu Częstochowskiego swoją obecnością zaszczycili młodzi sportowcy. Łukasz Parafiniuk, Mikołaj Puchała, Szymon Wojciechowski i Marcin Żelazny reprezentujący Klub WLKS Kmicic Częstochowa zdobyli pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Szpadzie.

To bardzo ważny sukces pokazujący jak wiele talentów jest na naszej Ziemi Częstochowskiej, warto również podkreślić w tym miejscu rolę trenera oraz Ludowych Zespołów Sportowych, które zrzeszając wiele dyscyplin sportowych dążą do zapewnienia ścieżki rozwoju zarówno klubom jak i zawodnikom indywidualnym. Co ważne Prezesem Ludowych Zespołów Sportowych w Częstochowie jest Zdzisław Gębski z gminy Mykanów silnie związany z Powiatem Częstochowskim. Gratulację dla zawodników oraz trenera osobiście przekazał Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wraz z Zarządem Powiatu Częstochowskiego.

Kolejnymi bardzo ważnymi sprawozdawcami, w trakcie czwartkowej sesji byli Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Marek Radosz wraz Naczelnikiem Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP mł. bryg. Kamilem Dzwonnikiem. Przybyli oficerowie przedstawili informację z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu częstochowskiego w 2022 roku. To, co najbardziej wyłaniało się z prezentowanego raportu to fakt wielozadaniowości Straży Pożarnej, która uczestniczy w likwidacji praktycznie wszystkich zagrożeń występujących na terenie naszego Powiatu.

Rada 16 lutego przyjęła rezygnację Członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego Henryka Kasiury, który udzielił redakcji Częstochowski Wieści Powiatowych następującego komentarza: Z Powiatem Częstochowskim byłem od samego początku jego powstania. Myślę, że swój czas w Zarządzie Powiatu, jako Wicestarosta, a następnie członek Zarządu wykorzystałem bardzo dobrze, udało się zrealizować wiele zadań służących naszym mieszkańcom do dziś. Powiat na przestrzeni ponad dwóch dekad zmienił się diametralnie, oczywiście na lepsze. Widać to po drogach powiatowych, naszych szkołach, domach pomocy społecznej czy domach dziecka. Śmiało mogę podkreślić jeszcze raz, że był to bardzo dobry czas dla naszego samorządu, i wierzę, że mimo trudności pojawiających się niezależnie od nas, kierunek zrównoważonego rozwoju będzie nadal utrzymany. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną i wspierali mnie w trakcie pełnienia tych zaszczytnych funkcji. Oczywiście moja rola nie kończy się dziś całkowicie, nadal pracować będę w Radzie Powiatu dalej usilnie zabiegając o moją ukochaną Ziemie Koniecpolską. Przed nami jeszcze wiele spraw do załatwienia. 

Porządek Sesji oraz projekty uchwał znajdą Państwo tutaj