Po XXIV Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego

Po otwarciu XXIV Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego i stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego Andrzej Kubat przyjął ślubowanie od nowej radnej Joanny Tekieli, nastąpiło również wręczenie zaświadczenia o wyborze, którego dokonał Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie Tomasz Doruchowski.


Po przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji oraz powołaniu komisji uchwał i wniosków, sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.

Starosta Smela w szczególności odniósł się do kwestii organizacji powiatowego transportu zbiorowego, do którego chęć przystąpienia wyraziło 10 gmin. Oprócz kwestii finansowych i organizacji transportu kluczową rolę odgrywa trwająca pandemia, również mająca wpływ na funkcjonowanie transportu.

Kolejnym istotnym punktem sprawozdania Starosty było przedstawienie aktualnego stanu przygotowań do prowadzenia masowych szczepień ludności, na ten moment w najbliższym czasie uruchomione zostaną dwa punkty, w gminie Kłomnice oraz Koniecpol.

Całość sprawozdania Starosty Smeli można wysłuchać otwierając poniższy link

Nagranie XXIV Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego z 22 kwietnia 2021 roku

W dzisiejszej sesji uczestniczył także Powiatowy Lekarz Weterynarii Andrzej Sosnowski, który udzielił Radzie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu częstochowskiego w 2020 roku.

W dalszej części Sesji przystąpiono do procedowania nad uchwałami przewidzianymi przyjętym porządkiem. Porządek obrad, załącznik oraz dokumenty znajdą Państwo Rada Powiatu Częstochowskiego XXIV Sesja w dniu 22 kwietnia 2021