Pielgrzymka Wolontariuszy na Jasną Górę

26 maja w Duchowej stolicy Polski spotkali się młodzi wolontariusze wraz ze swoimi opiekunami i przyjaciółmi.

Pielgrzymka odbywa się w ramach projektu CZĘSTO POMAGAM czyli Lokalne Partnerstwo na rzecz Wolontariatu w programie Korpusu Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 - 2030”. Korpus Solidarności to program, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez kompleksowe oraz długofalowe wsparcie wolontariuszy, organizatorów wolontariatu i otoczenia wolontariatu szczególnie w zakresie rozwijania, a także umacniania wolontariatu długoterminowego.

Powiat Częstochowski reprezentowali wicestarosta Jan Miarzyński, członek zarządu Leonard Smolarski i Justyna Grobelak.