PCPR Częstochowa zgłoszony do ogólnopolskiego konkursu IDOL 2022


Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zgłoszone zostało do ogólnopolskiego konkursu IDOL 2022 w kategorii INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH organizowanego przez Fundację Szansa dla Niewidomych.

Celem konkursu jest wyróżnienie osób, firm i instytucji, które w najznakomitszy sposób zasłużyły się w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji niewidomych i słabowidzących, wyrównywania życiowych szans oraz walce o emancypację Środowiska.

Zachęcamy do oddania głosu w ww. konkursie. Głosy oddać można w terminie do dnia 17.06.2022 r. głosując na stronie internetowej:

http://idol.szansadlaniewidomych.org