Patronat starosty

Poniżej znajdują się: zarządzenie, regulamin, wniosek i sprawozdanie w sprawie patronatu Starosty Częstochowskiego nad przedsięwzięciami o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym