Partnerstwo podpisane

Umowa dot. partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów. W uroczystym podpisaniu udział wziął Członek Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, Wójt Gminy Miedźno Piotr Derejczyk, Wójt Gminy Popów Jan Kowalik oraz Dyrektor Biura Związku Wojciech Ostaszewski. Jest to pierwszy znaczący krok w kierunku realizacji inwestycji dofinansowanej przez Unię Europejską w ramach perspektywy finansowej FE SL 2021- 2027, w zakresie rozwoju transportu publicznego w Gminach Powiatu Kłobuckiego. Dostarczone poprzez centra przesiadkowe rozwiązania umożliwią swobodną i niskoemisyjną komunikację mieszkańców gmin Subregionu Północnego.