Partnerska wizyta z powiatu nyskiego

W czwartek, 30 marca, w Starostwie Powiatowym w Częstochowie gościł Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za pomoc społeczną na terenie administrowanym przez Starostwo Powiatowe w Nysie.

Goście zapoznali się ze strukturą i funkcjonowaniem  Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni, które zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną:

1) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni,

2) Domu dla Dzieci "Skałka" w Częstochowie,

3) Domu dla Dzieci "Sosenka" w Częstochowie.

Następnie delegacja udała się do poszczególnych placówek, gdzie z bliska mogła się przyjrzeć i zapoznać z funkcjonowaniem domów dla dzieci. W spotkaniu, oprócz starosty nyskiego, uczestniczyły również: Krystyna Wilisowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, Sylwia Sadowska – Klimas, Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Paczkowie, Jolanta Sulikowska, Kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w PCPR w Nysie, Agnieszka Kadróg, Specjalista w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w PCPR w Nysie. Stronę częstochowską reprezentował Zarząd Powiatu, Krzysztof Smela, Jan Miarzyński, Henryk Kasiura, Adam Morzyk i Gwidon Jelonek  oraz Katarzyna Buchajczuk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Agnieszka Frania, Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Blachowni oraz Marta Jabłońska, Kierownik Sekcji Pomocy Instytucjonalnej w PCPR w Częstochowie