Papierowy Świat Konkurs


XXV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Papierowy świat”

CELE KONKURSU:

- popularyzacja plastycznej twórczości,

- wykorzystanie papieru do celów artystycznych jako podłoża i tworzywa oraz materiału do

  wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych,

- pobudzanie aktywności manualnej oraz wyobraźni plastycznej - papierowe fantazje,

- kształtowanie poczucia piękna,

- prezentacja najciekawszych prac plastycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, zespołów

    plastycznych w domach, ośrodkach  i klubach kultury oraz osób dorosłych.

    Konkurs obejmuje następujące grupy wiekowe:

 

                I grupa przedszkola i klasy 0

                II grupa klasy I - III

                III grupa klasy IV - VI

                IV grupa klasa VII - VIII

                V grupa szkoły średnie i dorośli

 

2. Każdy uczestnik może nadesłać do dwóch prac plastycznych, wykonanych własnoręcznie techniką       
    papierową w formie przestrzennej.

4. Każda z prac powinna być opisana i zawierać dane tj. imię i nazwisko, klasa, wiek, nazwa szkoły

    lub instytucji - adres, telefon, mail kontaktowy.

    Do opisanej pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.

 

5. Przesyłane prace należy odpowiednio zabezpieczyć, gdyż organizator nie bierze  odpowiedzialności
    za powstałe uszkodzenia.

TERMIN:

 

Prace należy przesłać do dnia 12 listopada 2021 roku na adres:

Gminnego Ośrodka Kultury  pl.Kościuszki 30,  42-265 Dąbrowa Zielona

tel. 34 / 355-50-55 od godz. 8.00 - 20.00

 

lub  Regionalnego Ośrodka Kultury  ul.Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa

tel.34 / 366-59-50 w godz. 8.00 - 15.00

 

OCENA PRAC:

1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w dniu 15 listopada br.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu będzie w dniu 22 listopada br. na stroni www.gok.dabrowazielona.pl

   o przekazaniu nagród i wyróżnień organizatorzy poinformują laureatów telefonicznie.

 

WYSTAWA:

Wystawa prac nadesłanych na konkurs będzie prezentowana w Gminnym Ośrodku Kultury

w Dąbrowie Zielonej od 26 listopada br.

 

UWAGI KOŃCOWE:

- nagrodzone prace przechodzą na własność organizatorów

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nadesłanych prac na własnych stronach   
  internetowych oraz w środkach masowego przekazu  bez uiszczania honorarium autorskiego.

- ekspozycja prac do 31 grudnia 2021 roku.

 

Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia jest:
- Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dąbrowie Zielonej, pl. Kościuszki 30

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

- Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej (42-265), pl. Kościuszki 30,

   e-mail: gokdabrowazielona@interia.pl

 

Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia, będą przetwarzane w celach określonych
w regulaminie, w tym: organizacji konkursu, oceny przygotowanych prac, sporządzenia protokołu, dyplomów oraz wydania nagród Laureatom, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

ORGANIZATOR:   Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

WSPÓŁORGANIZATOR:   Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

PATRONAT: Starosta Częstochowski ,   Wójt Gminy Dąbrowa Zielona