Obradowała Komisja Bezpieczeństwa

12  grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie pod przewodnictwem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli odbyło  się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Tematem posiedzenia Komisji była ocena stopnia przygotowań powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie  zimowego utrzymania bezpieczeństwa na terenie powiatu częstochowskiego.

Informację w tym zakresie przedstawili przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie, Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Stopień przygotowania poszczególnych służb, inspekcji i straży podobnie, jak w roku ubiegłym został oceniony wysoko. 

Ponadto na   posiedzeniu  Komisji ocenę sytuacji weterynaryjnej na terenie powiatu częstochowskiego ze szczególnym uwzględnieniem zachorowalności na ptasią grypę i afrykański pomór świń przedstawił Andrzej Sosnowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie. W dalszej części posiedzenia sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu częstochowskiego przedstawiła Justyna Pawelak, Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie. Zarówno sytuacja epidemiologiczna, jak i weterynaryjna na terenie powiatu częstochowskiego są stabilne.