Powiadomienie o złej jakości powietrza

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu – poziom 2

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu, ze względu na ozon prognozowana jest zła jakość powietrza na terenie powiatu częstochowskiego w dniu 01.07.2022 r.  od godz. 14.00 do godz. 19.00