Ostrzeżenie hydrologiczne nr. 39

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wody
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 75%
Obszar: Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta (śląskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach niekontrolowanych oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Na rzekach kontrolowanych stany wody mogą gwałtownie rosnąć do strefy stanów wysokich z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE: 39
Ważne:
Od: 2022-06-29 14:00
Do: 2022-06-30 06:00
synoptyk IMGW-PIB:
Czas wydania: 2022-06-29 11:28
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu