Ostrzeżenie hydrologiczne nr. 23

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wody
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 75%
Obszar: Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko, Widawka, Grabia, Nieciecz, Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Rgilewki, Ner, Rgilewka (łódzkie, opolskie, śląskie, wielkopolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach niekontrolowanych oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Na rzekach kontrolowanych stany wody mogą gwałtownie rosnąć osiągając lokalnie stan wody wysokiej z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE: 23
Ważne:
Od: 2022-06-09 14:00
Do: 2022-06-10 06:00
synoptyk IMGW-PIB:
Czas wydania: 2022-06-09 11:38
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu