Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności


W dniu 25.10.2021 r. podsumowano kampanię edukacyjną ukierunkowaną  na poprawę bioróżnorodności. Starosta częstochowski Krzysztof Smela, oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa  Marian Stępień wręczyli dyplomy i nagrody uczestnikom organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności, którzy wykazali się najlepszą znajomością zagadnień omawianych podczas konferencji odbywających się w ramach kampanii.  Laureaci otrzymali zestawy sadzonek jabłoni, fachową  literaturę  oraz narzędzia ogrodnicze o wartości 300zł. Przyznano 5 równorzędnych nagród dla uczestników którzy otrzymali maksymalną ilość punktów w teście.

I nagroda -Ewelina Kędzior zam. Żuraw Gmina Janów

I nagroda -Marcin Kędzior zam. Żuraw Gmina Janów

I nagroda -Krystyna Bubak zam. Żuraw Gmina Janów

I nagroda -Lucyna Szuster zam. Przymiłowice Gmina Olsztyn    

I nagroda -Alicja Kwapisz zam. Borowno Gmina Mykanów

 

 

 

Kampania rozpoczęła się we wrześniu bieżącego roku naborem uczestników. Skierowana została do 320 mieszkańców Powiatu Częstochowskiego (po 20 osób z każdej gminy powiatu). Następnie odbyło się pięć  konferencji dla zapisanych uczestników kampanii, których tematyka dotyczyła: wymogów uprawy poszczególnych roślin metodami ekologicznymi, znaczenia pszczół dla środowiska naturalnego, wzbogacenia bazy pożytkowej dla pszczół (wczesnych pożytków, późnych pożytków), znaczenia prozdrowotnego roślin uprawianych metodami ekologicznymi w żywieniu rodzin w szczególności dla zdrowia dzieci, zagospodarowania zbiorów, szczepienia drzewek itp.

Każda z konferencji zakończyła się testem zdobytej wiedzy, a uczestnicy, którzy prawidłowo wypełnili test, zostali uhonorowani zestawem sadzonek  jabłoni.
Kampania finansowana jest ze środków Powiatu Częstochowskiego oraz uzyskanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.