Pamiętamy

26 października 2021 r., tuż przed Świętem Zmarłych, przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych oraz służb mundurowych złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku ofiar II wojny światowej na Miejscu Straceń w Olsztynie.
Hołd poległym oddali: Henryk Sobel-Sekretarz Powiatu Częstochowskiego, Anetta Ujma-Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Częstochowie Robert Magdziarz-Wicewojewoda Śląski, Beata Kocik-Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego, Tomasz Kucharski-Wójt Gminy Olsztyn, ppłk Mariusz Błaszczyk, mł. bryg. Tomasz Bąk-Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, bryg. mgr Piotr Placek-Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Cmentarz znajdujący się w Olsztynie przy ul. Mstowskiej jest świadectwem tragicznych lat II wojny światowej. To miejsce masowych mordów dokonanych na ludności polskiej przez hitlerowskich okupantów. W 18 zbiorowych mogiłach spoczywa tu 1968 ofiar.
Cmentarz powstał w latach 1963-1965. Płaskorzeźby przedstawiające scenę pożegnania ludzi idących na śmierć autorstwa Władysława Łydżby, ustawiono w latach 80-tych.
W ubiegłym roku renowacji poddane zostały płaskorzeźby i nagrobki, a w tym roku 8-metrowy obelisk z tablicą „Naród nigdy o nich nie zapomni”. Prace kosztowały łącznie ponad 200 tys. zł. W większości środki te zostały pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.