...

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Magdaleny Wrony

wieloletniego pracownika Starostwa Powiatowego w Częstochowie

 

Rodzinie

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia

składają

Starosta Częstochowski z Zarządem Powiatu i pracownikami

Starostwa Powiatowego w Częstochowie