Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:147: gwałtowne wzrosty stanów wody stopień: 1

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wody
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 80%
Obszar: Zlewnia górnej Warty i jej dopływów (śląskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE: 147
Ważne:
Od: 2021-07-28 13:00
Do: 2021-07-29 07:00
synoptyk IMGW-PIB:
Czas wydania: 2021-07-28 10:20
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu