OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:131 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wody
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 70%
Obszar: Zlewnia górnej Warty i jej dopływów (śląskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE: 131
Ważne:
Od: 2021-07-18 11:00
Do: 2021-07-19 08:00
synoptyk IMGW-PIB:
Czas wydania: 2021-07-18 09:45
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu